รูปแบบของกรมธรรม์

1.การประกันอัคคีภัย

2.การประกันภัยรถยนต์ทุกชนิด
2.1 ภาคบังคับ – พ.ร.บ.
2.2 ภาคสมัครใจ

3.การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
3.1 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล
3.2 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3.3 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์
3.4 การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ

4.การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
4.1 การประกันภัยเสี่ยงภัยทุกชนิด
4.2 การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
4.3 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
4.4 การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
4.5 การประกันภัยสำหรับเงิน
4.6 การประกันภัยความซื่อสัตย์
4.7 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
4.8 การประกันภัยโจรกรรม
4.9 การประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล
4.10 การประกันระบบเครื่องจักร
4.11 การประกันภัยคอมพิวเตอร์
4.12 การประกันภัยความเสี่ยงภัยระหว่างก่อสร้าง
4.13 การประกันภัยความเสี่ยงภัยเครื่องจักร
4.14 การประกันภัยความเสี่ยงภัยอุตสาหกรรม
4.15 การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ
4.16 การประกันสุขภาพ
4.17 การประกันภัยอื่นๆ
Copy right 2005-2008 Iyara Broker Co.,Ltd. All Rights Reserved.


บริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญา
เว็ปลิ้งค์
ข่าว
ประกันภัยประเภทต่าง ๆ ของเรา